duminică, 8 iunie 2008

Din Secretele Alfabetului Ebraicde pe : vopus.org
sa ne jucam putin cu literele si cu cifrele...

La nivelul de bază al oricărei exprimări scrise există un alfabet. La baza matematicii stau simbolurile numerice. Ce s-ar întâmpla dacă cele două baze ar deveni una singură, dacă literele si cifrele ar avea aceleaşi simboluri?


Nu este de mirare că este nevoie de instruire intelectuală şi multă inspiraţie şi intuiţie pentru a putea interpreta în profunzime un text ebraic. Acest fapt apare dintr-un motiv clar şi anume: în ebraică nu există simboluri diferite pentru litere si cifre. Există o corelare între alfabet si un sistem de numerotaţie, numele acestei corespondenţe este Gematria (derivat din grecescul Geometrie).

Dintre formele Gematriei amintim: forma „revelată” care apare în mai multe forme ale Iudaismului Rabinic şi forma „mistică”, o practică îndeosebi kabalistică.

Într-un text în care secvenţă de simboluri se poate interpreta ca număr sau cuvânt, este evident că pot apărea confuzii pentru cei nepregătiţi într-un astfel de domeniu.

Alfabetul ebraic este alcătuit din 22 de caractere, cinci dintre ele având o formă diferită dacă apar ca ultimă literă într-un cuvânt. Asocierea dintre litere si cifre se face după codul de mai sus.

Vom da mai departe un exemplu simplu şi destul de răpândit de aplicare a Gematriei, care ne va servi atât pentru a sublinia un înţeles mai profund al unui nume sau cuvânt, cât şi pentru a sublinia relaţiile speciale între anumiţi termeni.

(!Notă: în ebraică se scrie de la dreapta la stânga)
Cuvântul în ebraică pentru tată este .āb fiind format din literele ALEF si BET: ב א

Cuvântul în ebraică pentru mamă este .ēm este compus din literele ALEF şi MEM: מ א

Cuvântul în ebraică pentru copil este yælæd: IOD, LAMED, DALET: ד ל י

Dacă folosim tabelul de conversie vom obţine:

• pentru cuvântul tată: alef=1, bet=2 => 1+2=3;
• pentru cuvântu mamă: alef=1, mem=40 => 1+40=41;
• pentru cuvântul copil: iod=10, lamed=30, dalet=4 => 10+30+4=44.Partea cea mai spectaculoasă apare atunci când observăm că adunând cuvântul "tată" cu cuvântul "mamă" obţinem ca suma cuvântul "copil", cu alte cuvinte: tata+mama=copil. De asemenea, se consideră că acele cuvinte care au suma literelor egală au o anumită relaţionare între ele sau fac parte din aceeaşi categorie.

Nu întâmplător se consideră că vechile scrieri au un caracter mai profund decât pare la prima vedere. Astfel înţelegem obsesia anumitor persoane de a pătrunde semnificaţiile ezoterice ale unor texte. Totuşi, calculul strict matematic este una şi înţelegerea simbolurilor este alta. Din acest punct de vedere în Gnoză se spune clar că este nevoie de mai mult decât simplul intelect, mintea senzorială sau mintea intermediară pentru a pătrunde misterele simbolurilor. Este nevoie de o MINTE INTERIOARĂ şi astfel se deschid cele 3 trepte ale iniţierii: IMAGINAŢIE, INSPIRAŢIE şi INTUIŢIE. Aceasta ţine de un alt tip de dialectică şi anume de dialectica conştiinţei, de un limbaj simbolic asemănător cu cel al viselor şi parabolelor.

Niciun comentariu: